EnglishSpanishSwedish

Finding the puffin

Lunnefågeln är utrotad i Sverige och antalet sjunker i Norge. Här är naturskyddsfotografen Lisa Sihlberg fotodokumentation av och berättelse om fågelns situation på en av de sista häckningsplatserna i Norden.
”Lunnefågeln, eller puffin som den heter på engelska, tillhör släktet alkor och är lätt att känna igen på dess clownliknande utseende. Men även dess gångstil är något speciellt då den lyfter ena foten över den andra, som om den skulle be en bön. Inte konstigt att dess latinska namn Fratercula Artica, betyder just ”den lille brodern”.
Lunnefågeln kan bli hela 25 år gammal men bildar par först vid fem års ålder och lägger då endast ett ägg. Den häckar i stora kolonier i jordhålor vid branta sluttningar och klippor längs norska kusten, runt brittiska öarna, på Island och Grönland.
I Sverige blev lunnefågel utrotad på 1970-talet främst på grund av miljögifter och äggstöld och de senaste årtiondena har den även minskat drastiskt i antal i resten av världen. I Skandinavien beror det främst på överfiske och klimatförändringar som bidrar till ett varmare vatten där lunnefågelns huvudföda tobisfisk inte trivs utan istället rör sig norrut.
En av platserna i Skandinavien där lunnefågeln häckar är på den lilla ön Runde på Norges västkust. I början av 1970-talet fanns det cirka 500 000 lunnefåglar på ön men vid milleniumskiftet hade de minskat kolossalt. Även om den har haft ett par uppgångar under 2000-talet tyder alla tecken på att den stadigt minskar i antal. Det gäller inte bara lunnefågeln, utan även toppskarv, storlabb och havssula.
På Runde finns dels ett miljöcenter som ständigt arbetar med att forska på fågellivet på ön och dels en camping där besökare kan bo. Där kan du även följa med på en guidad båttur till ”Fågelfjället”, en av de höga klipporna för en chans att fotografera havsörn, havssula eller lunnefågel bland många andra från båt.
Jag valde att bo i ett hus via tjänsten Airbnb som visade sig vara både billigt och smidigt. Det finns inga mataffärer på ön, men det går att köra över den lilla bron in till närmsta by för att köpa proviant. Från campingen är det vandring som gäller till utsiktsplatsen för lunnefågel och även om stigen upp till utsiktsplatsen är välgjord är ett par bekväma vandringskängor att föredra. Landskapet på ön betas av de många får som strövar fritt som samsas med kronhjort och igelkott. Väl uppe på de höga klipporna som stupar ner i de mäktiga vågorna är utsikten hisnande och sträcker sig över hela den lilla ön. Och det är just på dessa klippor som förutsättningarna för att lunnefågeln ska kunna häcka är optimala, men det är andra motgångar som styr populationen.
En annan orsak till tillbakagångarna är den stora mängd plast som flyter kring i våra hav. Dels får de i sig plast genom att fånga föda som själva ätit plast och dels misstar de plast för annan föda. Problematiken med plast är att den egentligen aldrig försvinner, utan endast bryts ner i mindre beståndsdelar. Ibland små nog att till och med plankton äter den, som i sin tur äts av fiskar och tillslut leder till en ohållbar näringskedja. Därför är det så otroligt viktigt att vi återvinner den plast vi köper men ännu hellre skär ner på vår plastkonsumtion och istället väljer alternativa lösningar.
I höst kommer en ny rapport om lunnefågelns status och hot att publiceras från Norska fågelforskningscenter.

Scroll Up